Levanger 2011 - Levanger: Fortid – nåtid – framtid
Levanger 2011
 • Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011Formannskapet behandlet 28.03.12, sak PS  31/12 Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011.

  Vedtak: Sluttrapport for markering av Levanger 1000 år i 2011 godkjennes

  Sluttrapport som PDF

  Saksopplysninger:
  Budsjett for jubileumsmarkering 2011 ble godkjent i formannskapet som sak 12/11 den 9.2.2011.
  Resultat er behandlet og godkjent i hovedkomite for jubileum 26. januar 2012.

  Vurdering:
  Planlegging og gjennomføring av prosjektet har vært preget av stor innsats fra mange, en liten administrasjon og små ressurser og relativt kort planleggingsperiode. Likevel anser en at gjennomføring av aktiviteter og kostnadskontroll har vært i tråd med intensjoner.

 • Minneboka fra 1000-årsjubileum i salg.

  Av folket og for folket!

  Overskuddet går til formål i Kulturskolen.

  Selges på Servicekontoret, Biblioteket, hos Fotograf Hattrem og i Levangeravisa.

  Pris kr 350,-

 • Invitasjon til offentlig avslutning av jubileumsåret med stor julefest for liten og stor

  fredag 30. desember 2011, kl: 1700 – 1930

  i Trønderhallen!

  Juleavslutning - Levanger 1000 år i 2011

  Det blir korgfest, der de som ønsker det, kan ta med kaffe, brus og kaker etter behov.

  Avslutning Levanger 1000 år i 2011Jubileumsåret har vært, og skal være, for hele folket i kommunen. Derfor inviterer vi alle og avslutter med en folkets juletrefest! Ta på lakkskoene og kom!

  1000-årskoret synger igjen, og det blir et trivelig program med flotte underholdningsinnslag. Hedda H, jonglørene, Sverre Turn, Skogn Barne og Ungdomskor, Dans Levanger, Sara Eriksen m.fl.

  Det blir også juletregang med kjente julesanger. Vi synger Glade Jul, Du grønne glitrende tre, god dag, Og reven rasker over isen og Så går vi rundt om en enebærbusk.

  ……SÅ, kommer nissene med poser i sekken sin!

  Ordfører ønsker DEG velkommen. Ingen påmelding.

  ========================

  Punktum for jubileumsåret 2011, vardebrenning flere steder i kommunen nyttårsaften kl. 16

  Avslutning Levanger 1000 år i 2011 - VardebrenningNyttårsaften kl 16.00 blir det vardebrenning på følgende steder:

  • Ytterøy, Berg Vestre
  • Frol, Våttåhaugen
  • Ekne, Våttåberget. Fakkeltog fra Kjølen Nordre og Perhaugen, oppmøte kl 15.00, fakkeltog til Våttåberget. Bålkaffe og varm saft på toppen mens varden brenner.
  • Nesset, Varde mellom Eidsbotten og Alstahaug kirke
  • Skogn, Finne
  • Markabygda v/kirka
  • Åsen, Stokkvola
 • Folket i Levanger - klikk for større utgave i PDF

  Boka er den første som gir en samlet framstilling av denne kommunens samfunnsutvikling fra de spede forsøk på demokratisering med bygdekommisjonene og “bygdas beste menn ” rundt 1800 , via de etablerte kommuner som kom med formannskapslovene i 1837 og fram til kommunesammenslåingen i 1962-64.

  Parallelt med dette gis samfunnsutviklingen en grundig gjennomgang. Det gjelder næringslivets utvikling ( primærnæring-handel-gruvedrift-industri) såvel som skole-kirke-kulturliv i sin videste forstand og de sosiale tjenester. Kommunikasjonene både til sjøs, etter veg og etter jernbane er viet stor oppmerksomhet. Det er også de politiske strømninger som distriktet har vært berørt av gjennom disse 200 år.
  Boka er skrevet for folk flest og burde interessere de aller fleste i hele Levanger.

  Forfatter: Per Anker Johansen

  Innholdet er inndelt i fem hovedavsnitt slik:

  • 1790-1865 Demokrati i emning
  • 1865-1914 Årelating og vekst
  • 1914-1940 Kriser og brytninger
  • 1940-1945 Skygger og sår
  • 1945-1964 Nye tider – nye utfordringer
       

  Boka selges her, prisen kr. 400,-:

 • Kristus kom til Levanger vestfra… - klikk for større utgave i PDFSlik begynner fortellingen som bandt den økumeniske jubileumsgudstjenesten på Levanger Torv søndag 4. september 2011 sammen. Over tusen deltakere fra alle kristne menigheter i Levanger var med. Hildegunn Eggen fremførte fortellingen, pastor Egil Svartdahl prekte, Nidarosdomens Guttekor og mange andre sang, fem nasjonale kirkeledere ba og velsignet – og Levangers befolkning fikk en stor gudstjenesteopplevelse til Levangers tusenårsfeiring.

  Boken inneholder både fortellingen, Svartdahls manuskript, sangtekster og mange vakre bilder tatt av Roger Svendsen i Levanger-Avisa og andre. Omslaget består blant annet av Rigmor Brendes vakre Kristus-ikon.

  Boken koster kr. 200,- og selges bl.a. på Rådhuset, Biblioteket, Norli Magneten og HiNT-Røstad.

 • Alle kan signere Levangermanifestet torsdag 27.10.11 kl. 18, på Levanger Torv. Apeller og kulturelle innslag. Velkommen!

 • 1000årslunden og 1000årstrærne - kart i PDFI tidligere tider var det vanlig å plante et tre elle flere som et minne om viktige begivenheter. Et fint og bestandig minne. Dette gjøre vi også som en del av Levangers tusenårsmarkering.

  Tresorten som er valgt er sukkerlønn. Den blir normalt 10-12 m høy og kan bli 250 år gammel under optimale forhold. Frøene til trærne er fra Nova Scotia.

  Det blir plantet 7 trær rundt om i bygdene, ett tre på Ytterøy, Okkenhaug, Nesset, Ekne, Skogn, Markabygda og Åsen.

  På Røstad nær inngangen til Trønderhallen plantes Tusenårslunden som består av 7 ”tvillingtrær” til ovennevnte.

  Plantingen foregår 17. og 18. oktober etter denne rekkefølgen:

  Mandag 17. oktober 2011:

  • Ytterøy ved gamle kirke kl 11.45
  • Okkenhaug ved skolen kl 13.30
  • Nesset ved Nesheim skole kl 15.00
  • Trønderhallen ved inngang kl 18.30

   

  Tirsdag 18. oktober 2011:

  • Ekne ved skolen kl 08.30
  • Skogn ved skolen kl 09.15
  • Markabygda ved kirken kl 11.30
  • Åsen på tunet på Elvheim kl 14.00

   
  Det blir ulike arrangement rundt om i bygdene og ved Trønderhallen i forbindelse med plantingen.

  Velkommen.

 • Landbruket i Levanger - klikk for større utgave i PDFLandbrukets bidrag til 1000-årsmarkeringen.

  Amatørfoto fra fotokonkurransen “Blinkskudd”
  Med bidrag fra Andreas Lunnan, tekst,  og Roger Svendsen, foto

   Landbruket i Levanger, utdrag - klikk for større utgave i PDF
  Utdrag fra boka i PDF

  Boka lanseres onsdag 19.10 kl. 11 på Coop Mega, Levanger
  I salg fra 19. oktober 2011 hos:

  • Levanger, Felleskjøpet på Moan
  • Norli bokhandel, Magneten
  • Servicekontoret, Levanger rådhus
  • Aasen Sparebank
  • Ronglan Innkjøpslag
  • Ekne Samvirkelag
  • Skogn Byggeriet på Remyra.
  • Ytterøy: Rampa og samvirkelaget

   

  I tillegg er boka til salgs hos:

  • Guri Skjesol, Åsen
  • Olav Aspli, Søgstad
  • Laila Eikrem, Okkenhaug
  • Ingrid Rein, Ronglan

    
  Pris: 300,- kr.

 • Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold
  Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger

  Dokumenter fra konferansen (PDF):

       

  ================

  Håp og tro i 1000 år - nasjonal konferanseInformasjon/program PDF

  Sentrale personer:

 • Levangersteinen

  Levangersteinen

  Tid: 6. og 7. oktober 2011
  Sted: HiNT, Røstad, Levanger
  Påmeldingsfrist: snarest – meld deg på      

  Målgruppe:
  Historieinteresserte, fagfolk, lærere i skolen, studenter og andre.               

  Arrangør:
  Levanger kommune i samarbeid med
  Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU              

  Formålet med seminaret
  Å presentere ny kunnskap samt formidle lite tilgjengelig kunnskap om utviklingen i Levangerområdet i perioden frå ca år 1000 fram til i dag, med spesielt blikk på urbaniseringstendenser og byutvikling i området. Det legges opp til en tverrfaglig tilnærming med deltakelse av historikere, arkeologer, kunsthistoriker og andre.                

  Program som PDF    

  Dag 1: Urbaniseringstendenser i Levangerområdet før reformasjonen               

  Tidsramme: 10.00 – 17.00              

  • 10.00: Velkommen ved ordfører Robert Svarva
  • 10.05: Innledning ved møteleder Knut Paasche (NIKU)
  • 10.15: Levanger og dei store byhistoriske spørsmåla.
   Ola Svein Stugu (NTNU)
  • 10.40: Hvordan så landskapet rundt Levanger ut for tusen år siden? En kvartærgeologisk tilnærming.
   Ole Sivert Hembre (Nord-Trøndelag fylkeskommune)
  • 11.00: Spørsmål, kommentarer.
  • 11.15: Kaffe og beinstrekk
  • 11.35: Sentrumsdannelser i Trøndelag i lys av arkeologiske funn
   Frans-Arne Stylegar (Vestfold fylkeskommune)  
  • 12.05: Sentralgårder og sentrumsdannelser i vikingtid og middelalderbrudd og kontinuitet.
   Merete Røskaft (Universitetet i Nordland)
  • 12.35: Spørsmål og kommentarer
  • 13.00: Lunsj
  • 14.00: Kva fortel mellomalderkyrkja og bybrua om verksemd på Levanger i høgmellomalderen?
   Øystein Ekroll (NDR/NTNU)
  • 14.30: Levangersteinen, Middelalderkirkene på Innherred i europeisk perspektiv.
   Sverre Krüger
  • 15.00: Hva kan vi lese av kulturlagene?
   Eirik Solheim (Nord-Trøndelag fylkeskommune)
  • 15.30: Pause og beinstrekk
  • 15.45: Paneldiskusjon: Hva slags bosetting/bebyggelse var det på Levanger i middelalderen?
   Ved møteleder Knut Paasche (NIKU)
  • 17.00: Tilbud om byvandring for seminardeltakerne. 
   Påmelding innen kl. 14.00.  
  • 19.00: Middag Thon Backlund Hotell. 

   
  Dag 2: Det etterreformatoriske Levanger             

  • 09.00: Innledning ved møteleder Ola Svein Stugu.
  • 09.10: Den fysiske tettstedutviklingen på Levanger fram til 1836. 
   Jan Brendalsmo (NIKU
  • 09.30: Marsimartnan og Levanger – om grunnlaget for tettsteddannelse i tidlig nytid.
   Ida Bull (NTNU)  
  • 10.00: Spørsmål og drøfting
  • 10.15: Kaffe, beinstrekk
  • 10.30: Kjøpstad i bakevja? Levanger fram til andre verdenskrig. 
   Pål Thonstad Sandvik (NTNU)  
  • 11.00: Stagnasjon og dynamikk i Levanger etter krigen. 
   Ola Svein Stugu (NTNU)  
  • 11.30: Spørsmål og kommentarar.
  • 11.45: Beinstrekk
  • 12.05: Levangers fortid – en ressurs for Levangers og Innherreds framtid? Innledning til avsluttende debatt.
   Sverre Krüger
  • 13.00: Lunsj, avreise

              

  Det knyttes også kveldsforedrag til seminaret – onsdag 5. og torsdag 6. oktober.
  I tillegg legges det opp til en ”amnestidag” onsdag 5. oktober på Levanger.                

  Bakgrunn for seminaret:
  Bakgrunnen for seminaret er at Levanger i år markerer sin historie gjennom 1000 år. Jubileet er forankret i en omtale av Levanger i Gunlaug Ormtunges Saga, der handlingen er lagt til en gang mellom 1008 og 1012.
  Levanger fikk sin bystatus for 175 år i 1836 som første by i Nord-Trøndelag og Riksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning av trehusbyen.   
  Seminaret tar utgangspunkt i behovet for å bringe fram ny og mer sikker kunnskap om Levangers historie gjennom de siste 1000 år.             

  Kort om NIKU: –  www.niku.no/
  Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern.
  Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.
  For tiden leder NIKU et forskningsprosjektet som ser på etterreformatoriske arkeologiske kulturlaget som kilde til kunnskap, og vern og forvaltning av disse. Prosjektet er finansiert av gjennom Norges forskningsråd.      

  Påmeldingsfrist: 29. september 2011  - meld deg på      

  Andre spørsmål: Servicekontoret Levanger, tlf. 74 05 25 00,
  e-post: postmottak@levanger.kommune.no            

  Odd Håpnes, e-post: odd.hapnes@levanger.kommune.no