Levanger 2011

Folket i Levanger - klikk for større utgave i PDF

Boka er den første som gir en samlet framstilling av denne kommunens samfunnsutvikling fra de spede forsøk på demokratisering med bygdekommisjonene og “bygdas beste menn ” rundt 1800 , via de etablerte kommuner som kom med formannskapslovene i 1837 og fram til kommunesammenslåingen i 1962-64.

Parallelt med dette gis samfunnsutviklingen en grundig gjennomgang. Det gjelder næringslivets utvikling ( primærnæring-handel-gruvedrift-industri) såvel som skole-kirke-kulturliv i sin videste forstand og de sosiale tjenester. Kommunikasjonene både til sjøs, etter veg og etter jernbane er viet stor oppmerksomhet. Det er også de politiske strømninger som distriktet har vært berørt av gjennom disse 200 år.
Boka er skrevet for folk flest og burde interessere de aller fleste i hele Levanger.

Forfatter: Per Anker Johansen

Innholdet er inndelt i fem hovedavsnitt slik:

  • 1790-1865 Demokrati i emning
  • 1865-1914 Årelating og vekst
  • 1914-1940 Kriser og brytninger
  • 1940-1945 Skygger og sår
  • 1945-1964 Nye tider – nye utfordringer
        

Boka selges her, prisen kr. 400,-:

0 kommentarer

0 kommentarer.

RSS

Beklager, kommentarfeltet er stengt.