Levanger 2011

Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011Formannskapet behandlet 28.03.12, sak PS  31/12 Sluttrapport Levanger 1000 år i 2011.

Vedtak: Sluttrapport for markering av Levanger 1000 år i 2011 godkjennes

Sluttrapport som PDF

Saksopplysninger:
Budsjett for jubileumsmarkering 2011 ble godkjent i formannskapet som sak 12/11 den 9.2.2011.
Resultat er behandlet og godkjent i hovedkomite for jubileum 26. januar 2012.

Vurdering:
Planlegging og gjennomføring av prosjektet har vært preget av stor innsats fra mange, en liten administrasjon og små ressurser og relativt kort planleggingsperiode. Likevel anser en at gjennomføring av aktiviteter og kostnadskontroll har vært i tråd med intensjoner.

0 kommentarer

0 kommentarer.

RSS

Beklager, kommentarfeltet er stengt.