Levanger 2011

Logo

All bruk av logo skal på forhånd avtales og godkjennes av prosjektledelsen: grete.ludvigsen@levanger.kommune.no

Holmgangen ble valgt som symbol!

Logoen er en stilisert utgave av broen Holmgangen. Dette er en gangbro over utløpet av Levangerelva.  Du finner den om du går fra Levanger havn og over til HiNT og den nye Trønderhallen.  Der kan du nyte utsikten på den såkalte Kjærlighetsstien på Røstadområdet.

Bakgrunn

Kommunens innbyggere ble gjennom lokalavisa og kommunens hjemmeside oppfordret til å komme med innspill om hva logoen skulle inneholde av symboler, tekst etc. Deretter ble logoen utformet i et profesjonelt uttrykk på bakgrunn av innkomne forslag. Det kom inn et titalls forslag og i tillegg ble Medialinja ved Levanger Vid. Skole oppfordret til å komme med innspill.  Vi har trukket ut Ketil Selnes som en av innsendere til å få en liten påskjønnelse for innspillet.  Takk til alle som deltok.

Mange så for seg hesten i kommunevåpenet i ulike varianter, noen tok tak i byprofilen og andre i Holmgangen.

Holmgangen symboliserer

  • Overganger – fortid, nåtid og framtid
  • Epoker
  • Generasjoner
  • Gunnlaug  Ormstunge – saga
  • Lokalt, godt arkitektonisk symbol

Logo ble vedtatt  av hovedkomiteen 2. 3.10

Hovedsymbolet ser slik ut:

I tillegg er det utarbeidet et symbolprogram med piktogrammer som skal benyttes i en totalprofil.