Levanger 2011

Hva er målene med 1000-årsfeiringen?

  • Markere Levanger nasjonalt og internasjonalt
  • Stimulere til økonomisk og kulturell utvikling
  • Skape identitetsfølelse og stolthet basert på eksisterende verdier som utvikles

Delmål:

  • Fremheve Levangers historiske arv og særpreg
  • Synliggjøre verdier og kvaliteter, og videreutvikle en levende by
  • Stimulere lokale aktiviteter
  • Fremme dugnadsånd
  • Skape et positivt og optimistisk fremtidsbilde