Levanger 2011

Organisasjon

[hovedkomite]
[prosjektgruppe]
[mediegruppe]
[historisk gruppe]
[bygdeutvalg]
[kongebesøk]
[Trønderhallen]
[byjubileum Levanger by 175 år]
[byjubileumsbursdag for seniorer 18. mai]
[17. mai for alle. Arrangement i Sjøparken 17. mai kl. 12-14]

[konferanse: Håp og tro i tusen år]
[konferanse: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden]
[konferanse: Levanger gjennom 1000 år- utviklingslinjer og spørsmål]

Formannskapet i Levanger kommune er eier av Levanger 1000 år i 2011.
Arbeidet er organisert med en hovedkomité, prosjektgruppe, bygdeutvalg og ulike arbeidsgrupper.
Arbeidsgrupper etableres for de enkelte arrangement og prosjekter ved behov.

I tillegg benyttes ulike lag og organisasjoner som ressurser ved behov.

Hovedkomiteen

Prosjektgruppa

Mediegruppe – media/profil

Kvalitetssikring: Appareo AS

Historisk gruppe – Levanger gjennom 1000 år

besluttet nedlagt da en mener fullstendig historisk bilde er laget i jubileumsåret gjennom de ulike arrangement

Bygdeutvalg

Leder: Ann-Kristin Reinås Alstad, alst-rei@online.no

Bygdekontakter:

Kongebesøk

Trønderhallen – off. åpning og arrangementer

Konferanse: Håp og tro i tusen år

 • Grete Ludvigsen - Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune
 • Tone Volden Rostad - Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune.
 • Tove Tangerud – Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund, Nord-Trøndelag Fylkeslag.
 • Nils Åge Aune – Prost i Sør-Innherad prosti (Verdal, Levanger og Frosta kommuner).
 • Idar Kjølsvik – Førsteamanuensis dr. theol., Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger.
 • Rune Thodesen – Medlem i lederskapet av Elihu-menigheten og rektor ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter.

Konferanse: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden

 • Grete Ludvigsen - Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune
 • Tone Volden Rostad – Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune.
 • Arvid Vada – Leder for Innherred Seniorforum
 • Erik Stai, Åshild Selmer, Anne Sofie Lullau og Annar Johansen – Innherred Seniorforum

Konferanse: Levanger gjennom 1000 år- utviklingslinjer og spørsmål

 
Byjubileum Levanger by 175 år

 • Grete Ludvigsen (Levanger kommune) – LEDER
 • Lars Edv. Hoff (Markedsplassen og Levanger Handelsstand)
 • Kristin Norberg Norum (Markedsplassen)
 • Turid Inderberg (Levanger Vel)
 • Olav Sunde (Idé og Design)
 • Kjellrun Støp (Bymuseet)
 • Guri M. Sivertsen (Levanger Bibliotek)

Byjubileumsbursdag for seniorer 18. mai

 • Hans-Fredrik Donjem, leder
 • Erik Stai
 • Anne Sofie Lullau
 • Helge Skjærpe
 • Ketil Iversen
 • Cesilie Iversen
 • Hanne Munkeby
 • Asbjørn D. Eklo
 • Levanger Vid Skole, prosjekt ”Livsglede for eldre”
 • Grete Ludvigsen

17. mai for alle. Arrangement i Sjøparken 17. mai kl. 12-14

 • Grete Ludvigsen – LEDER
 • Solveig Salthammer Kolås (HiNT)
 • Gunvor Galaaen (Innvandrertjenesten)
 • Tommy Furre Holmstrand (Leira Mottak)
 • Gudmund Grønhaug (initiativtaker)
 • Kjellrun Støp (Bymuseet)