Levanger 2011

Lag og foreninger

2011 er også EUs internasjonale frivillighetsår!

Europakommisjonen har vedtatt at 2011 skal være europeisk år for frivillighet. Året vil bidra til økt satsing og fokus på frivillighet fra EUs side og løfte frivillighet på den politiske agendaen.

I Levanger vil vi synliggjøre det mangfoldet vi har i frivillige lag og organisasjoner. I 2011 er vi stolte av å løfte årlige kulturbegivenheter samtidig som vi presenterer spesielle jubileumsarrangement. Slik ønsker vi å vise Levangers kvaliteter!

Alle lag og foreninger i Levanger (ca 350) ble tilskrevet i februar og bedt om å bidra med arrangementer i 2011 – brev PDF

Bygdekontakter er opprettet og det jobbes aktivt i lag og foreninger med ulike arrangement.  Tilbakemeldingene er gode og mange arrangementer er allerede meldt inn.

Har ditt lag et arrangement som kan løftes i 2011, ta kontakt.