Levanger 2011

Fotokonkurranse

Konkurransegrunnlag PDF – send inn foto

Levanger feirer i 2011 sitt 1000 års jubileum, og det vil også landbruksarrangementet ”Grønn Gate” være med å markere.
Dette gjør vi ved å invitere til fotokonkurransen “Blinkskudd” PDF
Prosjektleder: Guri Skjesol

Kategorier: Aktiviteter i landbruket-fra våronn til fjøsstell, Landbrukslandskapet i Levanger-fra dyrket mark til skogsdrift, Arkitektoniske detaljer på gården-fra dørkarm til spir, Hverdagsdetaljer-fra kjøkkenbord til traktorsete, Barna på gården-fra legobygger til jordbærplukker, Pensjonisten-fra aktiv bonde til kårfolk, Mattradisjoner-fra hverdag til fest
OBS! Krav til kvalitet
OBS! originalfoto fra kamera som VEDLEGG til e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Kåring av vinnere i fotokonkuransen ” Blinkskudd” skjer i samband med landseringen av boka om Landbrukskommunen Levanger i midten av oktober 2011.

Ei bok der Andreas Lunnan har intervjuet mellom 30-40 personer, og Levanger-Avisa tar bilder av de samme personene.
I boka vil vi også finne bilder fra fotokonkuransen, samt med faktaopplysninger om Levanger fra 2010-2011.

Vi forlenger fristen for å sende inn blinkskudd til 1. juli 2011, så nå kan du ta bilder i hele juni også!